Asociația „Arad – trecut, prezent și viitor” a fost implicată în organizarea unei conferințe dedicate împlinirii a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Au fost prezenți istoricii moldoveni dr. Igor Cașu, director al Agenției Naționale a Arhivelor din Republica Moldova, lector universitar la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova, și dr. Virgiliu Pâslariuc, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conferențiar universitar la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova. Dintre istoricii arădeni au luat cuvântul dr. Doru Sinaci, Instituția Prefectului – Județul Arad, prof. dr. Sebastian-Dragoș Bunghez, Societatea de Științe Istorice din România – filiala Arad, dr. Maria Alexandra Pantea, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad. Un frumos intermezzo muzical a fost susținut de tânăra interpretă Noemi Szentesi, elevă a Colegiului de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad, alături de Constantin Tălmaciu, solist instrumentist al Filarmonicii Arad.