Procesul de modernizare a societății românești, început în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, s-a accelerat la începutul secolului al XX-lea, ca urmare a apariției în mediul rural a numeroase institute de credit și case de economii. Un rol important în procesul de modernizare a societății românești din zonele Aradului l-a avut „Victoria”, un institut de credit și economii, societate pe acțiuni, fondată de un grup de intelectuali din zonă în 1887. La începutul secolului al XX-lea „Victoria” a fost a doua bancă românească din Ungaria ca dimensiune și a contribuit la înființarea altor institute de credit în satele românești din Câmpia Aradului. Prin apariția institutelor de credit, elementele capitalismului au pătruns în lumea rurală românească. Institutele de credit din zonele rurale se vor remarca drept unele dintre cele mai importante instituții care au susținut nevoile societății românești, care trecea printr-un proces de modernizare, dar s-a confruntat și cu o serie de probleme la începutul secolului al XX-lea, când clasa politică maghiară a implementat cele mai dure măsuri de deznaționalizare.