CONTRIBUŢIA INSTITUTELOR DE CREDIT ROMÂNEŞTI DIN PĂRŢILE ARADULUI LA MODERNIZAREA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI PÂNĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

CONTRIBUŢIA INSTITUTELOR DE CREDIT ROMÂNEŞTI DIN PĂRŢILE ARADULUI LA MODERNIZAREA SOCIETĂŢII ROMÂNEŞTI PÂNĂ LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Procesul de modernizare a societății românești, început în ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, s-a accelerat la începutul secolului al XX-lea, ca urmare a apariției în mediul rural a numeroase institute de credit și case de economii. Un rol important în procesul de modernizare a societății românești din zonele Aradului l-a avut „Victoria”, un institut de credit și economii, societate pe acțiuni, fondată de un grup de intelectuali din zonă în 1887. La începutul secolului al XX-lea „Victoria” a fost a doua bancă românească din Ungaria ca dimensiune și a contribuit la înființarea altor institute de credit în satele românești din Câmpia Aradului. Prin apariția institutelor de credit, elementele capitalismului au pătruns în lumea rurală românească. Institutele de credit din zonele rurale se vor remarca drept unele dintre cele mai importante instituții care au susținut nevoile societății românești, care trecea printr-un proces de modernizare, dar s-a confruntat și cu o serie de probleme la începutul secolului al XX-lea, când clasa politică maghiară a implementat cele mai dure măsuri de deznaționalizare.

IMPLICAREA INSTITUTULUI DE CREDIT ȘI ECONOMII „VICTORIA” DIN ARAD ÎN PROBLEMELE SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI (1900-1914)

IMPLICAREA INSTITUTULUI DE CREDIT ȘI ECONOMII „VICTORIA” DIN ARAD ÎN PROBLEMELE SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI (1900-1914)

Rezumat: Institutul de credit și economii Victoria din Arad, cunoscut și sub numele de Banca Victoria, a jucat un rol important în evoluția românilor din monarhia dualistă. Considerată a doua bancă românească, a acordat împrumuturi convenabil ratele dobânzii și au concurat cu cele mai puternice bănci din zonă. Perioada 1900- 1914 este unul de prosperitate pentru Institutul Victoria, care și-a extins activitatea în mediul rural prin stabilirea a trei sucursale în județul Arad. În această perioadă, Institutul s-a implicat tot mai mult în rezolvarea unor probleme cu care se confruntă societatea românească. Din 1900 conducerea Institutului a participat la o serie de organizații caritabile activități al căror scop principal a fost să ajute copiii săraci din școlile arădene. În în anii următori, datorită intensificării politicii de maghiarizare, Institutul a devenit din ce în ce mai implicat în astfel de activități și a sprijinit edificarea de noi școli, în ordin să corespundă legii impuse de autoritățile de la Budapesta, care a dus la salvare a școlilor românești, deci politica maghiarizării nu a atins nivelul așteptat. Cuvinte cheie: istorie bancară, Victoria, județul Arad, școală, sat

VASILE STROESCU, SUSȚINĂTOR AL  ȘCOLILOR ȘI BISERICILOR DIN EPISCOPIA ARADULUI

VASILE STROESCU, SUSȚINĂTOR AL ȘCOLILOR ȘI BISERICILOR DIN EPISCOPIA ARADULUI

Cunoscând bine atmosfera din Transilvania și Banat, Vasile Stroescu a fost cel mai important mecena care a ajutat școlile confesionale românești, care au fost puternic afectate de legislația maghiară din 1907. În acest context, Vasile Stroescu se remarcă drept susținător al școlilor și bisericii ortodoxe românești din Episcopia Aradului.

Ca urmare a ajutorului său, multe școli românești au fost salvate, iar legislația școlară alcătuită de către elita politică de la Budapesta la începutul secolului al XX-lea, care avea ca țintă transformarea școlilor românești în școli maghiare, nu a avut rezultatele scontate de autorități, ci a condus, dimpotrivă, la întărirea solidarității naționale și a legăturilor dintre intelectualii arădeni și intelectualii din alte teritorii românești.